Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2854/13 - Wyrok NSA z 2014-06-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. S.A. z siedzibą w N. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia