Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2768/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Sprawa ze skargi kasacyjnej 'A.' sp. z o.o. z siedzibą w O. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'A.' sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie wydania orzeczenia