Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1212/14 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 323/10 ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 30/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 345/10 ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia roku akademickiego 2006/2007

I OPP 29/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 344/10 ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na II kierunek studiów

I OPP 37/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi (sygn. akt III SO/Łd 4/15) w sprawie z wniosku K. K. o wymierzenie Wyższej Szkole [...] w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi w ustawowym terminie