Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III OPP 44/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga S.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 690/16 w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich

III OPP 50/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 414/15 oddalającym skargę A. B. na decyzję Rektora [...] nr...