Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SAB/Wa 16/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

I OPP 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga E. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 207/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

VIII SAB/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

Sprawa ze skargi B. M. i A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OPP 132/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-12

Skarga E. S. i A. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1031/14 ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości

I OSK 3003/13 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 324/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A. P. i A. S. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OPP 135/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg F. W. i [...] S.A. Oddział w O. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęci...

I OSK 3258/14 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania z tego tytułu

I OSK 258/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenie odszkodowania z tego tytułu

I OSK 259/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania z tego tytułu
1   Następne >   +2   4