Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2902/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania

I OSK 2306/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi T. J. na przewlekłość postępowania Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 2301/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania 1. prostuje oczywistą omyłkę w sygnaturze zaskarżonego wyroku przez zastąpienie sygn. akt 'IV SAB/Wa 484/16' prawidłową sygn. akt 'IV SAB/Wa 484/15', 2. uchyla zaskarżony wyrok w...

II SAB/Kr 18/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji