Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OPP 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga J.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 184/18 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga A.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 202/18 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

I OSK 3052/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3054/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3050/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3409/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3408/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3049/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3055/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3053/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania
1   Następne >   +2   5