Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OPP 3/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga R.W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygnaturze I OSK 3845/18 ze skargi kasacyjnej R.W. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OPP 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygnaturze I OSK 3535/18 ze skargi kasacyjnej J. W. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OPP 109/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 3862/18 ze skargi kasacyjnej J. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 2835/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi C.R. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w sprawie [...] o doręczenie orzeczenia

I OSK 4321/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. J. na przewlekłość Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie wydania orzeczenia w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 4314/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OPP 35/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 881/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 24/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1582/19 ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wr 23/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-07-29

Skarga R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania

I OSK 1343/20 - Wyrok NSA z 2020-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.P. i P.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2