Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 174/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2902/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania