Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga E. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 207/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OPP 135/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg F. W. i [...] S.A. Oddział w O. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęci...