Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga J.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 184/18 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga A.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 202/18 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

I OPP 29/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga A. S., E. K. i M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1053/18 ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 25/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga J.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 191/18 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 45/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga N.G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 193/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OPP 34/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga J.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 185/18 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 35/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga J.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 181/18 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji