Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 22/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga K.W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1407/19 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OPP 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

Skarga F. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 49/19 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1359/20 ze skargi kasacyjnej Starosty Szczycieńskiego od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi F. W. i T. U. - W. na przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty Szczycieńskiego w naliczeniu odszkodowani...