Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 144/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 183/06

I OPP 43/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 863/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienia ze stanowiska i pozostawienia bez przydziału służbowego we właściwości osobowej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B.