Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 702/09 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OPP 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1203/09 w sprawie ze skargi J. D. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA 1421/03

I OPP 63/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby, sygn. akt II SA/Wa 1184/07

I OPP 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 100/07 (poprzednio II SAB/Wa 183/0

I OPP 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany rozkazu personalnego, sygn. akt II SA/Wa 1345/09