Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 14/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 21/12 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości uposażenia wypłaconego za miesiąc [...] 1991 r. sygn. akt II SAB/Wa 362/11