Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, sygn. akt II SA/Wa 807/13

I OPP 38/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 171/12 ze skargi J. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie pozwu przekazanego do rozpoznania organowi

I OPP 54/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania świadectwa służby oraz zaświadczeń i zestawień finansowych o tr...