Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 156/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Dowódcy Garnizonu W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie wypłacenia nagrody, sygn. akt II SAB/Wa 863/14

I OPP 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Skarga J.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1777/14 ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

I OPP 151/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie wydania odpisów z akt sprawy, sygn. akt IV SAB/Wr 49/14