Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III OPP 45/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga W. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SPP/Wa 291/19 w rozpoznaniu zażalenia W. L. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SPP/Wa 291/19 utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego WSA w Warszawie sygn. akt II SPP/Wa 291/19 o odmowie przyznania W. L. prawa pomocy w zakresie ustano...

III OPP 57/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga W. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 162/18 w rozpoznaniu zażalenia W. L. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi...

III OPP 49/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 597/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia

III OPP 54/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga A.Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 393/21 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

III OPP 58/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 768/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

III OPP 42/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie rozpozn...

III OPP 47/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 42/21 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III OPP 64/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie wszczęc...