Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III OPP 2/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

Skarga W.Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w rozpoznaniu zażalenia W.Ł. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III OPP 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 474/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

III OPP 11/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1679/21 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

III OPP 15/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 2324/21 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III OPP 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku

III OPP 12/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 4151/21 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

III OPP 23/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 2617/21 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia