Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SAB/Wr 50/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego