Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych,