Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 10/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 569/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 503/16 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OPP 14/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 427/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego