Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 16/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 953/18 ze skargi K.J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 27/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze IV SA/Wr 2/19 ze skargi na decyzję SKO we [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 41/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga Z.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 81/19 w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 53/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga Z.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 66/19 w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego