Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 43/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 822/15 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego