Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OPP 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku sygn. akt 3 II SA/Gd 1526/03 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OPP 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 714/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 653/12 w sprawie ze skargi na decyzję Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II OPP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 561/12 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia