Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OPP 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 714/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania