Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 653/12 w sprawie ze skargi na decyzję Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II OPP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 561/12 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia