Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 56/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł.