Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 18/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II S/Kr 50/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego