Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 235/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OPP 33/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 1055/11

I OPP 26/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w T. w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze sygn. akt III SA/Kr 20/12

I OPP 27/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 39/12 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OPP 85/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 48/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w przedmiocie bezczynności

I OPP 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 444/11

I OPP 29/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga H. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 77/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OPP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt 4 II SA/Wr 2064/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych