Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 105/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 108/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 896/16 ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczenia wychowawczego