Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 6/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

Skarga K. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 561/20 ze skargi ze skargi kasacyjnej K. N. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi K. N. decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

I OPP 15/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-17

Skarga I.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2522/19 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 20/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga Ł.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 833/21 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania pobranego zasiłku stałego za świadczenie nienależnie pobrane

I OPP 23/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-26

Skarga I.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2286/20 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego