Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym sygn. akt II SA/Wa 161/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych