Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

I OPP 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność WSA w Bydgoszczy w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SAB/Bd 16/08

I OPP 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 51/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 926/09 w sprawie ze skargi na decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 36/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej