Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1982/11 ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego prawo do zachowania zasiłku