Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 76/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 329/13 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnego

I OPP 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga J. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 464/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

I OW 92/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej