Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej