Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 38/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 75/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2526/0

I OPP 12/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, sygn. akt VI SA/Wa 1175/08 (poprzednio IV SA/Wa 842/0

I OPP 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SAB/Wa 23/08

I OPP 37/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 54/08 (poprzednio sygn. akt IV SA/Wa 2524/0

I OPP 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 53/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2520/0

I OPP 61/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga W. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, sygn. akt III SAB/Łd 34/08

I OPP 9/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga W. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, sygn. akt III SAB/Łd 34/08

I OPP 18/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 53/08 (poprzednio sygn. akt IV SA/Wa 2520/0

I OPP 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga W. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu w sprawie ze skargi W. L. na działania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu w przedmiocie rozstrzygnięcia o wynikach naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VIII SA/Wa 353/09

I OPP 14/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 54/08 (poprzednio sygn. akt IV SA/Wa 2524/0
1   Następne >   2