Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III OPP 60/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga M.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 320/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze zgromadzeń

III OPP 63/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-15

Skarga Ł.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Rz 64/21 w sprawie ze skargi Ł.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

III OPP 33/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga B.R.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 584/20 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie zwrotu odwołania od decyzji w przedmiocie wpisania do rejestru wyborców