Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 11/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Jaśle w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 391/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 52/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 62/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga Z. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1050/11 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 z wniosku P. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 69/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Bk 46/11

I OPP 68/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie z wniosku J. W. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy dotyczącej bezczynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, sygn. akt II SO/Bk 14/11

I OPP 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 36/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie informacji publicznej