Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 69/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga G.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/17 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Skarga P.B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 3750/17 ze skargi na bezczynność Burmistrza Łomianek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 131/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Skarga S.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 448/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 57/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 149/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 38/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1191/17 w sprawie ze sprzeciwu D. P. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 55/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga P. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 424/17 ze skargi na bezczynność Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Skarga S.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 127/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej