Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Bd 34/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-09-25

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłość Inspektor Pracy w przedmiocie ustalenia stosunku pracy i wypłaty wynagrodzenia

I OPP 64/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 258/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z 10 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 65/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt II SAB/Gd 32/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 36/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga M.B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie sygn. akt I OSK 3211/18 ze skarg kasacyjnych Marszałka Województwa [...] oraz Stowarzyszenia [...] od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 39/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga K.N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie sygn. akt I OSK 967/19 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 28/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze II SAB/Lu 58/19 ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 21/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-04

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygnaturze I OSK 3836/18 ze skargi kasacyjnej Starosty Wołomińskiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. S. na zarządzenie Starosty Wołomińskiego nr [...] w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej

I OPP 31/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 190/20 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej