Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 135/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 19/06

I OPP 137/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Podgórzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 33/06

I OPP 138/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Podgórzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 35/06

I OPP 139/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SA/Kr 235/06

I OPP 136/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność prokuratora w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 24/06

I OPP 140/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SA/Kr 236/06