Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście - Wschód w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 66/09

I OPP 62/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Skarga W. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Bd 39/09

I OPP 23/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 102/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej