Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1518/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OPP 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga F. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 50/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Skarga F. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 48/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 32/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 774/12 w sprawie ze skargi J. B. na pismo Starosty Wodzisławskiego w przedmiocie informacji publicznej

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 20/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga B. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 198/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz zażalenia B. W. na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na przewlekłość postępowania

I OPP 22/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1517/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OPP 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Skarga Stowarzyszenia 'O' z siedzibą w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Kr 131/11