Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga P. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 60/17 ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Skarga G. w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 179/13 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.