Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 69/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga G.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/17 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 131/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Skarga S.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 448/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 57/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 149/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 38/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1191/17 w sprawie ze sprzeciwu D. P. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Skarga S.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 127/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej