Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga G.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 123/13 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 928/17 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej