Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

III OPP 82/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-07

Skarga W. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 479/22 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] w R. w przedmiocie rozpoznania wniosku z 13 lutego 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 84/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-07

Skarga W. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 186/22 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Sp. z o.o. w B. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej