Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości uposażenia wypłaconego za miesiąc [...] 1991 r. sygn. akt II SAB/Wa 362/11

I OPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SAB/Lu 17/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy W. w przedmiocie wydania opinii

I OPP 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga F. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 50/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Skarga F. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 48/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 85/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 48/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w przedmiocie bezczynności

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 20/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga B. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 198/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz zażalenia B. W. na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na przewlekłość postępowania

I OPP 25/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 228/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie śledztwa przeciw funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości

I OPP 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Skarga Stowarzyszenia 'O' z siedzibą w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Kr 131/11